Oron ystävät ry on Oronmyllyn ystävistä koostuva yhdistys, joka tukee Oronmyllyn toimintaa hengellisesti, taloudellisesti ja talkoilemalla.

Oron ystävät ry tukee Oron toimintaa

  • rukoilemalla, että yhä useampi löytäisi tien Sanan ääreen ja elävän veden lähteille
  • talkootyötä tekemällä, että vieraat viihtyisivät ja oma väki jaksaisi
  • jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla, että rakennukset ja ympäristö voidaan pitää kunnossa

Olet lämpimästi tervetullut joukkoon. 

Oron ystävät ry hallitus

VARSINAISET JÄSENET
Huttula Timo, puheenjohtaja
Saarinen Aarre
Solasaari Elisa
Valkeapää Pirjo
Rautiainen Liisa
Wainio Urpo
Liukku Marita

VARAJÄSENET
Hakulinen Timo
Nykänen Martti
Tahvanainen Tuomo


RAHASTONHOITAJA
Hakulinen Marita

VARARAHASTONHOITAJA
Tykkyläinen Jouko

SIHTEERI/JÄSENVASTAAVA
Iris Tahvanainen

Jäsenmaksu  on henkilöjäsenille 30€ ja yhteisöjäsenille 150€ vuodessa, maksuviite: 1310003.

Muita viitenumeroita:
lahjoitukset viite 2610003
kummimaksut viite 3910003
muut maksut viite 4210003
kohdekeräykset viite 5510003 

Oron ystävät ry:n pankkiyhteys: 
IBAN: FI7841082340010197  BIC: HELSFIHH

Rahankeräysluvan saaja: Oron ystävät ry. Myöntäjä: Poliisihallitus,
nro RA/2021/1103. Keräyslupa: 2.9.2021 alkaen. Varojen käyttö: Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksessa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseksi, kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpitoon sekä irtaimiston hankintaan ja ylläpitoon, sekä lähialueen virkistyskäytössä olevien ulkoilualueiden parantamiseen. Rahankeräystilit FI78 4108 2340 0101 97, ITELFIHH FI27 ja 4108 0010 4426 25, ITELFIHH.