Ajankohtaista: Kysely jäsenille Oron ystävä -lehden toimitustavasta


Oron ystävät ry on Oronmyllyn ystävistä koostuva yhdistys, joka tukee Oronmyllyn toimintaa hengellisesti, taloudellisesti ja talkoilemalla.

Oron ystävät ry tukee Oron toimintaa

  • rukoilemalla, että yhä useampi löytäisi tien Sanan ääreen ja elävän veden lähteille
  • talkootyötä tekemällä, että vieraat viihtyisivät ja oma väki jaksaisi
  • jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla, että rakennukset ja ympäristö voidaan pitää kunnossa

Olet lämpimästi tervetullut joukkoon. 

Oron ystävät ry hallitus

VARSINAISET JÄSENET
Pennanen Sari, puheenjohtaja
Kosonen Risto
Markkanen Helena
Saarinen Aarre
Solasaari Elisa
Valkeapää Pirjo, varapuheenjohtaja
Rautiainen Liisa

VARAJÄSENET
Hakulinen Timo
Tahvanainen Tuomo
Valkeapää Tero


SIHTEERI/JÄSENVASTAAVA
Iris Tahvanainen

RAHASTONHOITAJA
Liukku Marita

TALOUSASIANTUNTIJA
Tykkyläinen Jouko

Jäsenmaksu  on henkilöjäsenille 30 € ja yhteisöjäsenille 150 € vuodessa, maksuviite: 1310003.

Muita viitenumeroita:
lahjoitukset 2610003
kummimaksut 3910003
muut maksut 4210003
kohdekeräykset 5510003 

Oron ystävät ry:n pankkiyhteys: 
IBAN: FI7841082340010197  BIC: HELSFIHH

Rahankeräysluvan saaja: Oron ystävät ry
Myöntäjä: Poliisihallitus, nro RA/2021/1103
Keräyslupa: 2.9.2021 alkaen toistaiseksi
Varojen käyttö: Oronmyllyn leiri- ja kurssikeskuksessa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseksi, kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpitoon sekä irtaimiston hankintaan ja ylläpitoon, sekä lähialueen virkistyskäytössä olevien ulkoilualueiden parantamiseen.
Rahankeräystili: FI78 4108 2340 0101 97