LAHJOITUKSET ORONMYLLYSÄÄTIÖLLE

Rahankeräyslupa 29.04.2021 RA/2021/550, luvan myöntäjä Poliisihallitus,
voimassa 29.4.2021 alkaen, luvan saaja ja keräyksen toimeenpanija Oronmyllysäätiö sr.

Kerätyt varat käytetään hakija sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan. Varoilla katetaan mm. lasten, nuorten, perheiden ja eri sukupolvien yhteisistä päivä ja viikonlopputapahtumista, useamman päivän lyhytkursseista sekä eri-ikäisten henkistä, hengellistä ja ruumiillista hyvinvointia lisäävää monipuolista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta toteuttavasta viriketoiminnasta ja koulutuksesta syntyviä kustannuksia (mm. ruokahuollosta, tapahtuman vastuuhenkilöiden majoituksista, ruokailuista ja matkakuluista, mahdollisista opetuspalkkioista, sähköstä, lämmityksestä ja av-tekniikasta sekä ohjelmissa tarvittavista materiaaleista ja kalustosta). Leirejä järjestetään esimerkiksi lapsille ja perheille, tapahtumissa ja kursseilla opiskellaan esimerkiksi Raamattua, lintuvalokuvausta, taiteen eri muotoja, kieltä, tansseja ja ruoanlaittoa. Kerätyillä varoilla tuetaan myös tarvehankinnan perusteella vähävaraisten osallistumista tapahtumiin ja musiikkiharrastusryhmän toimintaa. Lisäksi kerätyillä varoilla ylläpidetään ja korjataan kiinteistöjä Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksessa siltä osin kun niitä käytetään yleishyödylliseen toimintaan. Varoja käytetään erityisesti kokoontumistilan, ns. kirkkotilan korjaamiseen.

Keräystili: FI 94 4108 0011 1039 29.

******************************************************************************************

TILIYHTEYSTIEDOT 

Oronmyllysäätiö sr

OSUUSPANKKI                         FI39 5326 0020 0578 95

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ      FI94 4108 0011 1039 29

KOLEHTITILITYSTEN VIITE      20527