MIKSI
MITÄ OPETAMME

Uskomme ja opetamme, että koko Pyhä Raamattu on Jumalan oma ilmoitus ihmiskunnalle. Se on ainoa ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on arvioitava.

Raamatun ydin on hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Uskomme, että pelastus saadaan yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jeesuksen sovitustyön tähden. Tämän vuoksi Jeesus ja hänen ristinsä on uskomme ja opetuksemme keskiössä. Uskomme pääkohdat on ilmaistu varhaiskirkon ajoilta olevissa uskontunnustuksissa.

TEHTÄVÄMME

Oronmyllysäätiö on Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen sitoutuva yhteiskristillisessä hengessä toimiva palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on julistaa evankeliumia, opettaa Raamattua ja koota yhteen eri seurakuntiin kuuluvia tai kuulumattomia ihmisiä, jotta he oppisivat tuntemaan Jeesuksen omana Vapahtajanaan ja kasvaisivat Jeesuksen tuntemisessa.

Viitoitamme majakan tavoin tietä kolmiyhteisen Jumalan luo. Kokoamme kristittyjä yhteen ja pidämme tarjolla lohduttavaa, totuudellista ja armollista evankeliumia. Tuemme, rohkaisemme, varustamme ja koulutamme toisiamme löytämään kutsumuksemme ja lähtemään liikkeelle toteuttamaan sitä, levosta käsin.

MITÄ
OMA PAIKKAMME

Oronmyllysäätiöllä on Oronmylly-niminen toimintakeskus Itä-Suomessa, Parikkalassa. Toiminta käynnistyi vuonna 1962, kun Anttosen perhe lahjoitti Oronmyllyn alueen kiinteistöineen Kansan Raamattuseuran säätiölle. Vuonna 2017 Kansan Raamattuseura luovutti Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksen Oronmyllysäätiölle.

Uskomme, että Oronmyllysäätiöllä on oma, tärkeä paikkansa suomalaisen kristillisyyden keskellä. Juuremme ulottuvat toisaalta1800-luvun lopulla puhjenneeseen niin sanottuun uukuniemeläiseen herätykseen, ja toisaalta sotiemme jälkeen syntyneeseen herätykseen, erityisesti Kansan Raamattuseuraan, jossa korostetaan omakohtaista uskoa Jeesukseen.

Tarkoituksemme on jatkaa toimintaa Kansan Raamattuseuran ja Oronmyllyn alkuperäisen evankelioimisnäyn mukaisesti keskittyen jatkossa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Lisäksi säätiö toimii sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Toiminta tähtää ihmisen hengelliseen, henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Toimintaa toteutetaan monipuolisesti erilaisissa muodoissa, joissa välineitä ovat mm. hartaudet, julkaisut, lähetyskasvatus, opetus, rukous, sielunhoito, tapahtumat, taide ja toiminnalliset menetelmät yhdessä näitä jakaen. Yhteistyö ja verkostoituminen samankaltaisen työnäyn jakavien tahojen kanssa vahvistaa Oronmyllyn vaikuttavuutta.

MITEN
ORON ARVOT, raamatunkohdat Paavalin kirjeestä Filippiläisille

Kristus-keskeisyys

Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on läsnä näkyvin ja näkymättömin muodoin turvallisella ja armollisella tavalla.

1:27 Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta, 

2:2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset

Rukous

Oronmyllyllä rukoillaan yhdessä ja kerrotaan Jumalan uskollisuudesta.

1:3 Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, 1:4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta

Sana

Sitoudumme Jumalan sanan esillä pitämiseen sekä kristillisen elämäntavan vaalimiseen.

2:16 tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

Yhteys

Oronmylly on kristittyjen yhteyden paikka. Rohkaisemme ja siunaamme toisiamme sekä vaalimme avointa yhteistyötä samaa näkyä kantavien toimijoiden kanssa.

2:1 Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta

Sydämellisyys

Oronmylly on sydämellisten kohtaamisten paikka. Jokainen tulija otetaan vastaan rakastavalla ja kunnioittavalla asenteella sellaisena kuin hän on.

Palvelualttius

Opettelemme palvelemaan toisiamme ja vieraitamme pyyteettömästi ja tavoittelemaan toistemme parasta.

2:3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne,

2:4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.

RESURSSIT JA TOIMINNOT

Kaikki resurssit ja toiminnot palvelevat edellä mainittuja säätiön tarkoitusta ja tehtävää sekä toimivat sopusoinnussa edellä mainittujen arvojen kanssa. Resursseja ja toimintoja ovat mm. henkilöstö, talkoolaiset ja vapaaehtoiset, kumppanuudet, ohjelmat, verkostot, asiakaspalvelu, majoitus, myymälä, ravintola, siivous, kiinteistöt, hallinto, markkinointi, viestintä ja luonto.