Oronmyllyn arvot – alla olevat raamatunkohdat ovat Paavalin kirjeestä Filippiläisille

Kristus-keskeisyys

Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on läsnä näkyvin ja näkymättömin muodoin turvallisella ja armollisella tavalla.

1:27 Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta, 

2:2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset

Rukous

Oronmyllyllä rukoillaan yhdessä ja kerrotaan Jumalan uskollisuudesta.

1:3 Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, 1:4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta

Sana

Sitoudumme Jumalan sanan esillä pitämiseen sekä kristillisen elämäntavan vaalimiseen.

2:16 tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

Yhteys

Oronmylly on kristittyjen yhteyden paikka. Rohkaisemme ja siunaamme toisiamme sekä vaalimme avointa yhteistyötä samaa näkyä kantavien toimijoiden kanssa.

2:1 Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta

Sydämellisyys

Oronmylly on sydämellisten kohtaamisten paikka. Jokainen tulija otetaan vastaan rakastavalla ja kunnioittavalla asenteella sellaisena kuin hän on.

Palvelualttius

Opettelemme palvelemaan toisiamme ja vieraitamme pyyteettömästi ja tavoittelemaan toistemme parasta.

2:3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne,

2:4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.